مرتضی مستمند

توسعه دهنده
کسب و کار
animate image

مرتضی مستمند
توسعه دهنده کسب و کار

کارشناس فعال در حوزه راه اندازی، توسعه و بهبود کسب و کار که به دنبال راه های جدیدی برای کسب درآمد از طریق آموزش است. ایجاد ارزش بلند مدت برای یک شخص یا سازمان از طریق مطالعه مشتریان، بازار، برنامه ریزی، تدوین استراتژی، مدل کسب و کار و اقداماتی است که در راستای ایجاد و پیاده سازی فرصت های رشد است. 

0
سال سابقه مشاوره
0
پروژه اتمام یافته
0
جشنواره و سمینار
0
محتوای علمی

محصولات

چشم انداز سال 1400، رسیدن به نقطۀ مطلوب در فرآیند آموزش به منظور تسهیل در انتقال مفاهیم پایه ای و بنیادی کسب و کار و توسعه فردی در راستای بهبود و توسعۀ مهارتهای مخاطبان می باشد.

بیانیه مأموریت تعالی بخشیدن به خود، کسب و توسعۀ مهارتها از طریق آموزش به منظور گسترش ایده ها و رسیدن به اوج شکوفایی است.

تماشای
فیلم بیانیه مأموریت

برای دریافت کتاب رایگان برنامه ریزی استراتژیک شخصی، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید.

کتاب رایگان برنامه ریزی استراتژیک شخصی

ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا کتاب رایگان را دانلود کنید
Powered by Sender

مقالات ​

مقالات علمی نگارش شده در حوزه مدیریت کسب و کار سازمانی، شخصی و توسعه مهارت‌های فردی در استفاده از ابزار کسب و کار می‌باشد.

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره رایگان ایمیل خود را وارد کنید